» » » Bộ Pháp Hoa (2T34-35)

Bộ Pháp Hoa (2T34-35)

Xem (178)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

Bo-Phap-Hoa-34
Bo-Phap-Hoa-35

Xem (178)