» » » Bộ Mật Tông (1T70)

Bộ Mật Tông (1T70)

Xem (233)

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)
Kinh-Thu-Lang-Nghiem-70

Đọc thêm những Kinh chú Mật giáo khác do cư sĩ Huyền Thanh dịch

Xem (233)