» » » Bộ Luận Tập (4T111-114)

Bộ Luận Tập (4T111-114)

Mục Bộ Luận Tập | 0

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T111 Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bản (1628-1644)

T112 Luận Chương Sở Tri (1645-1648) (Thượng, Hạ)

T113 Luận Tam Di Để Bộ (1649-1668) (Thượng, Trung, Hạ)

T114 Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn (1669-1692) (1-20)

994 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay