» » » Bộ Hoa Nghiêm (6T36-41)

Bộ Hoa Nghiêm (6T36-41)

Mục Bộ Hoa Nghiêm | 0

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

T36 Bộ Hoa Nghiêm 1 (274-278)

T37 Bộ Hoa Nghiêm 2 (278) (28-60)

T38 Bộ Hoa Nghiêm 3 (279) (1-45)

T39 Bộ Hoa Nghiêm 4 (279)-(46-80) (280-285)

T40 Bộ Hoa Nghiêm 5 (286-292) (293)-(1-22)

T41 Bộ Hoa Nghiêm 6 (293)-(23-40) (294-309)

1490 Tổng số lượt xem 5 lượt xem ngày hôm nay