» » Lịch Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại USA 2016

Lịch Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại USA 2016

Xem (287)

Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ
từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển – Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc
Chư Tôn Đức gồm có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Đức, ĐĐ Chơn Pháp Trú,
ĐĐ Thích Viên Giác, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, NS Thích Nữ Minh Huệ

tinh-that-hien-nhu-18
Xem Hình ảnh, Videos, và nghe Mp3 của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ.

Tại Las Vegas và Santa Ana cùng El Monten

Ngày 22.3.2016 (thứ ba) – Phái Đoàn đến chùa Ưu Đàm

Ngày 23.3.2016 (thứ tư)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10:30 AM Giảng pháp tại chùa Liên Hoa của Sư Cô Hoa Tâm (tất cả Phái Đoàn)
7:30 PM Giảng pháp tại chùa Ưu Đàm (tất cả Phái Đoàn)

Ngày 24.3.2016 (thứ năm)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 AM Dùng sáng
9:00 AM Đi xe hơi về Santa Ana
12:30 AM Giảng Pháp tại Đạo Tràng Liên Trì (tất cả chư Tăng trong Phái Đoàn)
25.3.2016 (thứ sáu)
6:00 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Buổi sáng viếng thăm Hòa Thượng Thích Chơn Thành và các Tự Viện tại Santa Ana.
Buổi trưa dùng cơm tại chùa Phổ Hiền của Sư Cô Hoa Tâm
8:00 PM Giảng Pháp tại Hiền Như Tịnh Thất của Sư Cô Thanh Diệu Pháp
(Tất cả Phái Đoàn + T.T. Thích Hạnh Đức và Đ. Đ Thích Hạnh Tuệ)

Ngày 26.3.2016 (thứ bảy)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
7:00 AM đến 8:30 AM tại Hiền Như Tịnh Thất (H. T. Phương Trượng và Đ. Đ Thích Pháp Trú giảng pháp)
8:00 PM đến 9:30 PM tại Hiền Như Tịnh Thất – TT Thích Hạnh Bảo và ĐĐ Thích Thiện Đạo
7:30 PM đến 10:00 PM tại chùa A Di Đà Westminster của Ni Sư T.N Như Ngọc – H.T Phương Trượng + Đ. Đ Thích Hạnh Tuệ + Đ. Đ Thích Viên Giác + Ni Sư Minh Huệ
7:00 PM tại chùa Quan Âm Orange County – T.T. Thích Thông Triết.

Ngày 27.3.2016 (chủ nhật)
7:00 AM Giảng pháp tại Hiền Như Tịnh Thất – T.T. Thích Thông Triết + Ni Sư Minh Huệ
10:00 AM tại chùa Phật Tổ Thích Ca Long Beach – H.T Phương Trượng + T.T Thích Hạnh Bảo + Đ. Đ Thích Pháp Trú + Đ. Đ. Thích Thiện Đạo.
2: 30 PM đến 4:00 PM tại Hiền Như Tịnh Thất – Đ. Đ Thích Viên Giác và Đ. Đ Thích Hạnh Tuệ
3:00 PM đến 5:00 PM tại chùa Quan Âm ở Redlands của Ni Sư T.N Thanh Lương – H.T Phương Trượng + T.T. Thích Hạnh Bảo + Đ. Đ Thích Pháp Trú + ĐĐ Thích Thiện Đạo.
8:00 PM đến 10:00 PM tại Hiền Như Tịnh Thất (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn)

Phái Đoàn Hoằng Pháp tại San Jose và Fremont

Ngày 28.3.2016 (thứ hai) Phái Đoàn đến San Jose trú tại Đạo Tràng Phổ Hiền

Ngày 29.3.2016 (thứ ba)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
10:00 Lễ Phật và giảng pháp tại Tịnh Xá Quan Âm của T.T Thích Minh Bảo
Buổi chiều truyền Bồ Tát Giới tại gia (tất cả Phái Đoàn)

Ngày 30+31.3 và 1.4.2016 (từ thứ tư đến thứ sáu) chưa có chương trình

Ngày 2.4.2016 (thứ bảy) Phái Đoàn đi Fremont đến Tịnh Thất Hòa Bình của Sư Cô T.N Hạnh Trì

Chương trình Lễ Mở Bảo Tháp ngày 03 tháng 04 năm 2016

9:00 AM – Phật tử vân tập MC mời Phật tử vào hội trường
Niệm Phật Cầu gia bị + Tuyên Bố Lý do
MC Giới Thiệu Chương Trình
9:30AM – Thỉnh Sư thuyết pháp
11:30 AM – Thỉnh chư Tôn Đức thọ thực
1:00 PM –Cung thỉnh chư tôn đức ra hội trường, an tọa
Chào cờ (Mỹ, Quốc gia, Phật giáo, và 1 phút mặc niệm)
Dâng hoa cúng Phật
Múa hoạt cành Quan Âm cứu khổ – Hà Đoàn giới thiệu tên các em.
Múa Tháiland cúng dường chư Tôn Đức
Sư Cô Hạnh Trì đọc diễn văn khai mạc và lời cảm tạ
Ban đạo từ của Hòa Thượng Thích Như Điển
Lễ Cúng dường trai tăng và lễ dâng Y
Thỉnh chư tôn đức Cử hành lễ cầu nguyện và mở Bảo Tháp Xá Lợi Phật
Hồi hướng và Thỉnh Chư Tôn Đức viếng bảo tháp và Phật tử tuần tự vào bảo tháp đảnh lễ
Văn nghệ do Đồng Thinh Không điều khiển
4:00PM – Thỉnh chư tôn đức chủ lễ Cúng thí thực
5.:30 Pm Thỉnh chư Tôn Đức dùng tối

9:00 AM Lễ truyền giới Bát Quan Trai
Giảng Pháp: H.T Phương Trượng + Đ. Đ Thích Thiện Đạo
Quá Đường (cúng dường Trai Tăng)
Chiều – Giảng Pháp – T.T. Thích Thông Triết + T.T Thích Hạnh Bảo
Chiều – Giảng Pháp – Đ. Đ Thích Viên Giác và Đ. Đ Thích Pháp Trú
Trì Kinh
7:00 PM Hoàn Mãn

Ngày 3.4.2016 (Chủ Nhật)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
9:00 AM đến 10:30 AM Giảng Pháp (Đ. Đ Thích Hạnh Tuệ + Ni Sư Minh Huệ và Ni Sư Tịnh Vân)
11:00 AM Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (H.T Phương Trượng ban đạo từ)
2:30 PM Phật Pháp vấn đáp tại Tịnh Thất Hòa Bình (tất cả chư Tăng Ni trong Phái Đoàn)

Ngày 4.4.2016 (Thứ hai)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Một ngày tu học và giảng pháp tại Đạo Tràng Phổ Hiền ở San Jose
Buổi trưa nầy ĐH Diệu Huệ mời Phái Đoàn dùng cơm tại tư gia ở San Francisco

Ngày 5.4.2016 (thứ ba)
6:00 AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
Buổi sáng Phái Đoàn giảng pháp tại Tịnh Xá Quan Âm của TT Thích Minh Bảo
Buổi tối Phái Đoàn giảng pháp tại Saigon Kitchen (tất cả chư tăng Ni trong Phái Đoàn)

Ngày 6.4.2016 (thứ tư)
Sau khi tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Đạo Tràng Phổ Hiền và dùng sáng xong, Phái Đoàn di chuyển về NPĐ Fremont của HT.Thích Thái Siêu và PT Thiện Trí.
Từ tối ngày thứ sáu 8.4.2016 đến tối chủ nhật 10.4.2016 sẽ có chương trình riêng, thuyết giảng tại NPĐ Fremont.
Thứ bảy ngày 9.4.2016 có lễ Phật tại Tịnh Thất Thanh Lương của Ni Sư T.N Minh Huệ ở Sacramento

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIỆT NAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGRATION THANH LƯƠNG NI TỰ
3261 TRENTWOOD WAY, SACRAMENTO, CA 95822
TEL: 915-428-4871, EMAIL:nhumy@yahoo.com

Thư Mời

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni
Kính thưa Quý Phật Tử và Quý Đồng Hương,

Nhằm phát huy tinh thần tu, học Phật Pháp cho đồng hương, Phật Tử và đặc biệt chia sẻ những ưu tư của nữ giới trên tinh thần học Đạo và hành Đạo, Thanh Lương Ni Tự đã được hình thành tại vùng Sacramento từ đầu năm 2012 tới nay. Nhờ sự hộ trì của mười phương Chư Phật, cùng sự hỗ trợ của Chư Tôn Đức Tăng, Ni và những Phật Tử nhiệt tình, Ni chúng chúng con mới thỉnh được Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư để trang nghiêm ngôi Tam Bảo. Chúng con sẽ tổ chức Lễ An Vị vào lúc 10:00 sáng thứ bảy, ngày 09/04/2016, nhằm ngày 03/03/Bính Thân. Buổi lễ được sự chứng minh của Hòa Thượng: Thượng Như Hạ Điển và phái đoàn hoằng Pháp Âu-Mỹ. Trong dịp nầy, Hòa Thượng và Quý Chư Tôn Đức trong phái đoàn sẽ chia sẻ giáo Pháp và những kinh nghiệm tu tập cho quý Phật Tử trọn ngày thứ Bảy và sáng chủ nhật 9-10/4/2016.

Chúng con/ tôi xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Phật Tử gần xa nhín chút thời gian quý báu về tham dự đông đủ để trợ niệm cho Đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh và thành tựu viên mãn.

Sự hiện diện của chư Tôn Đức và quý Phật Tử, quý đồng hương sẽ là niềm khích lệ vô biên cho chúng con/ tôi trên đường phụng sự Đạo Pháp và dân tộc Việt Nam nơi hải ngoại.

Kính chúc Quý Ngài và Quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu sở nguyện.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT, MA HA TÁT

Tỳ Kheo Ni Thích Minh Huệ

Chủ nhật ngày 10.4.2016 có lễ giỗ của Cố HT Thích Trí Thủ tại NPĐ Fremont và có buổi giảng pháp tại Tịnh Thất Thanh Lương ở Sacramento.

Phái Đoàn tại Houston Texas

Ngày 12.4.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời San Jose đi đến Houston, Texas, trú tại chùa Trúc Lâm của Thầy Thích Hạnh Hoa.
Mỗi tối trong tuần lễ nầy tại chùa Trúc Lâm đều có lễ Phật và giảng pháp

Thứ bảy và chủ nhật (16.4 và 17.4.2016) có buổi Thọ bát Quan Trai tại Từ Bi Quan Âm Đạo tràng của T.T Thích Phước Tâm.

THÔNG BÁO TU BÁT QUAN TRAI
www.tubiquanam.org

Kính thưa quý Phật tử:

Nhằm ngỏ hầu thăng tiến tâm linh, đem lại sự an lạc trong đời sống và tăng trưởng bồ đề tâm.

Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng sẽ tổ chức Tu Bát Quan Trai Vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, Ngày 16 Tháng 04 Năm 20116

Dưới sự hướng dấn và thuyết giảng Thượng Tọa Thích Thông Triết OKC và Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo trụ trì chùa Liên Tâm Phần-Lan (Finland)

Chủ Nhật, Ngày 17 Tháng 04 Năm 2016 Hòa Thượng Thích Như Điển quang lâm Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng thuyết pháp

Kính mời quý Phật tử về Chùa tham dự.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc về chùa: (832) 657-9147

Ngày 18.2.2016 (thứ hai) giảng pháp công cộng cho người Mỹ và người Mễ tại chùa Trúc -Lâm (ngôn ngữ chính, dùng tiếng Anh để thuyết giảng)

Phái Đoàn tại Oklahoma

Ngày 19.4.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Houston đi Oklahoma, đến tại Thiền Viện Chánh Pháp của TT Thích Thông Triết.

Chương trình cung đón HT Phương Trượng chùa Viên Giác và TT Viện chủ TV Chánh Pháp- Oaklahoma.

Thứ Bảy 30/4/2016
4:00 PM : Cung đón HT Phương Trượng v à Đ Đ Thích Hạnh Bảo về chùa Phật Bảo
5:00 PM Cung thỉnh HT Phương Trượng và ĐĐ Thích Hạnh Bảo thọ trai.
6:30 PM : Cung thỉnh HT Phương Trượng và ĐĐ Thích Hạnh Bảo quang lâm chánh điện thuyết Pháp.
9:00 PM: Đưa HT Phương Trượng và ĐĐ Thích Hạnh Bảo về Tv Đức Mẹ Hiền.
Chủ Nhật 01/5/2016
9:00 AM : Cung đón TT Viện chủ TV Chánh Pháp và ĐĐ Thích Thiện Đạo về chùa Phật Bảo
10:00 AM : Cung thỉnh TT Viện chủ TV Chánh Pháp và ĐĐ Thích Thiện Đạo quang lâm chánh điện thuyết Pháp.
12:30 PM : Cung thỉnh TT Viện chủ TV Chánh Pháp và ĐĐ Thích Thiện Đạo thọ trai.
1:30 PM : Chỉ tịnh.
2:30 PM : Hướng dẫn thiền tọa và giải đáp Phật Pháp.
5:00 PM : Cung thỉnh TT Viện chủ TV Chánh Pháp và ĐĐ Thích Thiện Đạo thọ trai.
6:30 Đưa TT Viện chủ TV Chánh Pháp và ĐĐ Thích Thiện Đạo về Tv Đức Mẹ Hiền.

Phái Đoàn tại Philadelphia

Phái Đoàn rời Oklahoma ngày 26.4.2016 (thứ ba) đến Philadelphia trú tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền ở New Jersey

Ngày 27.4.2016 (Thứ tư) 8:00am-10:30am: Hòa Thượng và Phái Đoàn thuyết pháp tại Chùa Pháp Bảo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT PHÁP CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN TẠI CHÙA PHÁP BẢO
5701 Oak lane Road, Elkins Park, PA19027 (Second st)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Thưa Quý Phật Tử, để tiện lợi cho thời gian tu học của quý Phật Tử.

Nay chùa Pháp Bảo xin thông báo đến toàn thể quý Phật Tử, Đạo Hữu và người yêu mến đạo Phật, có tâm nguyện tu học Phật Pháp để sắp xếp thời gian về chùa tu học hàng ngày và các buổi giảng trong tháng.

Ngày 27 tháng 04, CHÙA PHÁP BẢO Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc, Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành GHPGVNTN Châu Âu. Thành viên Ban Hoằng Pháp của Hội đồng Tăng già Thế giới của 36 quốc gia, trụ sở chính đặt tại Đài Loan.

1- Ngày 27 tháng 04 CHÙA PHÁP BẢO tổ chức khóa tu (có chương trình riêng)
2- 8h30pm -10h30pm HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN và Tăng Đoàn Hoằng Pháp giảng
3- Mỗi tối trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Từ 8’30pm đến 10pm
4- Tối thứ bảy mỗi tuần học thiền Vipassana meditation (8hpm – 10pm)

Chương trình thiền học do giáo thọ Tỳ Kheo Thích Tâm Đức hướng dẫn

Mọi chi tiết xin lên hệ :
CHÙA PHÁP BẢO
Trụ Trì THÍCH HẠNH HẢI
Địa chỉ: 5701 Oak lane Road, Elkins Park, PA19027 (Second st)
Phone: 267 – 636 – 5962
Website: www.phapbaotemple.org

Từ ngày 29.4.2016 (thứ sáu) đến ngày 1.5.2016 (chủ nhật) tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền đã có chương trình tu học, sinh hoạt do ĐH Huệ Minh soạn.

Tối ngày 30.4.2016 (thứ bảy) HT Phương Trượng và TT Thích Hạnh Bảo giảng tại chùa Phật Bảo của HT Thích Thái Siêu và HT Thích Nguyên Siêu

Chủ nhật ngày 1.5.2016 – TT Thích Thông Triết và Đ. Đ Thích Thiện Đạo giảng tại chùa Phật Bảo.
HT Phương Trượng + Đ. Đ Thích Pháp Trú + Đ. Đ Thích Thánh Trí giảng pháp tại chùa Linh Quang của Ni Sư T.N Hiếu Đức.
Chiều chủ nhật ngày 1.5.2016 tất cả Phái Đoàn có mặt tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền để giải đáp những thắc mắc của Phật Tử.

Phái Đoàn tại Jacksonvillle

Ngày 3.5.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Philadelphia đi Jacksonville đến chùa Hải Đức

KỶ NIỆM KHÓA TU VIÊN GIÁC

Vườn chùa bát ngát quê hương
Mừng đoàn Viên Giác bốn phương trở về
Hạt tâm gieo mát chùa quê
Suối nguồn Phật Pháp chưa hề lãng phai
Giữ duyên kết nghĩa lâu dài
Giữ tâm như nước, đất, rày sạch dơ
Thương người cám cảnh bơ vơ
Vai gầy, gánh nặng câu thơ ngậm ngùi
Đoàn về, xuân chở gió vui
Pháp âm kinh kệ ngọt bùi xớt chia
Lăng Nghiêm vang vọng canh khuya
Lương Hoàng Sám Pháp đẫm trưa mưa nguồn
Quán đời như ngọn cỏ sương
Chiêm bao một giấc mộng thường viễn phương
Như sông hồ gửi đại dương
Một năm đúng hẹn Đoàn thương, lại về
Mừng chơn lý ngập sơn khê
Mênh mông biển pháp Phật về trần gian
Cám ơn, dù cách quan san
Nhờ Chân đạo vị bình an xứ người
KÍNH TẶNG HT PHƯƠNG TRƯỢNG VÀ CHƯ TÔN ĐỨC TRONG PHÁI ĐOÀN HOẰNG PHÁP VIÊN GIÁC

CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

Từ ngày 3.5.2016 đến ngày 10.5.2016 Phái Đoàn sinh hoạt và giảng pháp tại chùa Hải Đức.

Chương Trình Giảng tại Chùa Hải Đức Của HT Phương Trượng chùa Viên Giác và Phái Đoàn

2101 Pickettville Road, P.O. Box 60097, Jacksonville, FL 32236-0097
http://www.chua-hai-duc.com
Từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2016

– Thứ ba: Ngày 03/5/2016 Phái đòan đến chùa Hải Đức
-4:00pm: Cúng Mông Sơn Thí Thực.
-8:00pm: Khai giảng khóa tu học

– Thứ tư: Ngày 04/5/2016
– 5:30am: Thức chúng
-6:00am: Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm
-8:00am: Điểm tâm
– 9:00am-10:30am: HT Phương Trượng giảng
-10:40am-12:00pm: TT Hạnh Đức giảng
-12:pm: Ngọ trai
-2:00pm- 3:40pm: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
-4:30pm – 6:00pm: TT Thích Hạnh Bảo giảng
-6:30pm: Tiểu thực
-8:00pm- 9:30pm: TT Thích Thông Triết giảng
-10:00pm: Chỉ tịnh

– Thứ năm: Ngày 05/5/2016
– 5:30am: Thức chúng
– 6am: Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm
-8am: Điểm tâm
-9am-10:30am: ĐĐ Thích Thánh Trí giảng
-10:40 am-12:00am: ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng
-12pm: Ngọ trai
-2:00pm-3:40pm: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
-4:30pm-6:00pm: TT Thích Thông Triết giảng
– 6:30pm: Tiểu thực
-8:00pm- 9:30pm: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng
– 10:00pm: Chỉ tịnh

-Thứ sáu: Ngày 06/05/2016
-5:30am: Thức chúng
-6:00am: Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm
-8:00am: Điểm tâm
-9:00am- 10:30am: TT Thích Hạnh Đức giảng
-10:40am -12:00: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng
-12:00pm: Ngọ trai
-2:00pm-3:40pm: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
-4:00pm-5:00pm: Ni Sư Minh Huệ giảng
-5:00pm-6:00pm: ĐĐ Thích Pháp Trú giảng
-6:30pm: Tiểu thực
-7:00pm: TT Thích Hạnh Bảo truyền giới Bát Quan Trai
-7:30pm-8:40pm: ĐĐ Thích Thánh Trí giảng
-9:30pm-10:30pm: Khóa lễ Tịnh Độ
-11:00pm: Chỉ Tịnh

-Thứ bảy: Ngày 07/ 05/2016
-5:30am: Thức chúng
-6:00am: Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm
-8:00am: Điểm tâm
-9:00am-10:00am: ĐĐ Thích Pháp Trú giảng
-10:10am-11:10am: ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng
-11:30: Cúng ngọ
-12pm: Ngọ trai
-2:00pm-3:40pm: Tụnh Kinh Lương Hoàng Sám
-3:50pm-4:20pm: Mông Sơn Thí Thực
-4:30pm-5:40pm: ĐĐ Thích Viên Giác giảng.
-6:30pm: Tiểu Thực
-7:00pm: Lễ xả giới Bát Quan Trai.
-8:00pm-9:10pm: TT Thích Hạnh Bảo giảng
-10:00pm: Chỉ tịnh.

– Chủ nhật: Ngày 08/05/2016
-5:30am: Thức chúng
-6:00am: Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm
-8:00am: Điểm tâm
-10am: Lễ Mộc Dục (tắm Phật)
-11:00am-12:30pm: HT Thích Như Điển giảng
-12:30pm-01pm: Lễ Phật Đản
-1:00pm: Ngọ trai
-2:00-4:00pm: Phật Pháp Vấn Đáp và bế mạc khóa tu .
-4:30-6:00pm: Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia (nếu có)
-6:30pm: Thí Thực Cô Hồn (ĐĐ ThíchThánh Trí: Chủ sám)
-10:pm: Hoàn Mãn

Chiều ngày 6.5.2016 (thứ sáu) đến tối ngày 7.5.2016 (thứ bảy) HT Phương Trượng bay đi Atlanta từ Jacksonville để dự lễ An Vị Phật và Khánh Thành Thiền Viện Trúc Lâm Bảo Chí của Đ. Đ Thích Đạo Tĩnh.

TT Thích Thông Triết + TT Thích Hạnh Đức và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ sẽ có mặt tại Atlanta cho đến ngày chủ nhật 8.5.2016

Phái Đoàn tại Mineapolis

Ngày 10.5.2016 (thứ ba) Phái Đoàn rời Jacksonville đi Mineapolis, đến Tu Viện Tây Phương của TT Thích Hạnh Đức (tại đây có chương trình tu học riêng và Phái Đoàn dự lễ Phật Đản ngày chủ nhật 15.5.2016 cũng như lễ bế mạc khóa tu và kết thúc 8 tuần lễ Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. (Tại đây không có Đ. Đ Thích Pháp Trú).

Chương trình tu học tại Tu Viện Tây Phương ở Minneapolis.

Chương Trình Khóa Tu Mùa Hè 2016
Dưới Sự Hướng Dẫn Của Chư Tôn Đức Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ Châu
(Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016 – Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2016
5.00 am: Thức chúng
6.00 am: Hô canh tọa thiền
6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm
8.00 am: Điểm tâm
9.00 am: Ổn định đạo tràng
11.00 am: Cúng ngọ
11.30 am: Thọ trai
1.00 pm: Chỉ tịnh
2.00 pm: Thức chúng
6.00 pm: Dược thực
7.30 pm: Khai mạc khóa tu mùa hè 2016
(tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phái Đoàn)
9.30 pm: Hô canh tọa thiền
10.00 pm: Chỉ tịnh
Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2016
5.00 am: Thức chúng
6.00 am: Hô canh tọa thiền
6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm
8.00 am: Điểm tâm
9.00 am: Thuyết pháp(Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển)
11.00 am: Cúng ngọ
11.30 am: Thọ trai
1.00 pm: Chỉ tịnh
2.00 pm: Thức chúng
2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Thượng
4.00 pm: Thuyết pháp(ĐĐ Thích Viên Giác tức Nhạc Sĩ Phi Long)
6.00 pm: Dược thực
7.30 pm: Thuyết pháp(TT. Thích Thông Triết+ ĐĐ Thích Thánh Trí)
9.30 pm: Hô canh tọa thiền
10.00 pm: Chỉ tịnh
Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016
5.00 am: Thức chúng
6.00 am: Hô canh tọa thiền
6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm
8.00 am: Điểm tâm
9.00 am: Thuyết pháp(ĐĐ. Thích Thiện Đạo)
11.00 am: Cúng ngọ
11.30 am: Thọ trai
1.00 pm: Chỉ tịnh
2.00 pm: Thức chúng
2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Trung
4.00 pm: Thuyết pháp(ĐĐ Thích Thánh Trí)
6.00 pm: Dược thực
7.30 pm: Thuyết pháp(ĐĐ Thích Thiện Đạo+ĐĐ Thích Viên Giác)
9.30 pm: Hô canh tọa thiền
10.00 pm: Chỉ tịnh
Thứ bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016
5.00 am: Thức chúng
6.00 am: Hô canh tọa thiền
6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm
8.00 am: Điểm tâm
9.00 am: Thuyết pháp(ĐĐ Thích Hạnh Tuệ)
11.00 am: Cúng Phật (Qua đường Kinh Hành Niệm Phật có chương trình riêng)
11.30 am: Thọ trai
1.00 pm: Chỉ tịnh
2.00 pm: Thức chúng
2.15 pm: Tụng kinh Thủy Sám quyển Hạ
4.00 pm: Thuyết pháp(TT. Thích Thông Triết)
6.00 pm: Dược thực
7.30 pm: Chương trình trà đàm (Văn nghệ và thảo luận Phật pháp*)
*Quý Phật tử có thể đóng góp văn nghệ, đặt câu hỏi, và nói lên cảm nghĩ của mình
9.30 pm: Hô canh tọa thiền
10.00 pm: Chỉ tịnh
Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016
Chương trình đại lễ Phật Đản PL 2560
5.00 am: Thức chúng
6.00 am: Hô canh tọa thiền
6.30 am: Tụng thần chú Lăng Nghiêm
8.00 am: Điểm tâm
9.00 am: Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài
9.15 am: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
9.30 am: Múa dâng hoa cúng Phật do các em Oanh Vũ Phật Tử Tu Viện trình bày
10.00 am: Đạo từ của Hoà Thượng Thích Như Điển
11.30 am: Cúng ngọ
12.30 am: Cúng dường trai tăng
2.00 pm: Chỉ tịnh
4.00 pm: Cúng tạ thí thực âm linh cô hồn
7.00 pm: Dược thực
8.00 pm: Hoàn mãn

Tối ngày chủ nhật 15.5.2016 HT Phương Trượng cũng như chư Tôn Đức trong Phái Đoàn sẽ về lại trụ xứ của mình.

Sáng ngày 16.5.2016 (thứ hai) sẽ có mặt tại Đức Quốc.

Xem (287)