» » » Danh sách Ân nhân đóng góp cứu trợ người tị nạn từ Syrien

Danh sách Ân nhân đóng góp cứu trợ người tị nạn từ Syrien

Xem (96)

Hilfe für Flüchtlinge 005

Chi Hội Phật Tử tị nạn tại Hannover và Vùng Phụ Cận

Gia Đình Phật Tử Tâm Minh
Kính mời quý vị đến tham dự và ủng hộ Bữa cơm từ thiện gây quỹ cứu trợ người Tị Nạn Syrien.

Tổ chức tại:
Chùa Viên Giác
Karlsruhe Str. 6
30519 Hannover

Thời gian:
Chủ Nhật, ngày 11.10.2015
Vào lúc: từ 10:30 – 15:00

Chương Trình:
10:30 Tụng kinh Cầu An cho những người Tị Nạn
11:15 Thuyết Pháp đề tài “Hạnh Từ Bi ”
12:00 Dùng cơm trưa
12:30 Văn nghệ, múa lân, ca hát …
15:00 Tổng kết tài chánh
15:15 Dọn dẹp vệ sinh hội trường

Dùng cơm chay tại Chùa, miễn phí.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ cho người Tị Nạn Syrien vì chiến tranh tùy hỷ.

Số tiền thu được, Chùa Viên Giác sẽ gởi đến các cơ quan từ thiện để giúp đỡ cho các người Tị Nạn Syrien.

Nếu quý vị không tham dự được, nhưng muốn giúp đỡ các nạn nhân, xin quý vị chuyển tiền về Chùa Viên Giác:

Congregation d. Verein. Vietn. Buddh. Kirche e.V. BIC: DEUTDEDBHAN
IBAN: DE22 2507 0024 0870 1633 00
Mục đích: Giúp đỡ người Tị Nạn Syrien

Hilfe für Flüchtlinge 001

Der Ortsverein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hannover und Umgebung und die Buddhistische Jugendorganisation „GĐPT Tâm Minh“ laden Sie / Euch herzlich zum Spendenessen für Flüchtlinge aus Syrien ein.

Veranstaltungsort: Pagode Viên Giác
Karlsruhe Str. 6
30519 Hannover

Datum: Sonntag, 11.10.2015
Zeit: von 10:30 bis 15:00

Programm:
10:30 Rezitation des Sutras für den Frieden in Syrien und im Nahen Osten
11:15 Vortrag über „Die Barmherzigkeit“
12:00 Mittagsessen
12:30 Musikdarbietung, Drachentanz, Singen
15:00 Bekanntgabe des Spendenergebnisses
15:15 Ende der Aktion

Die vegetarischen Spezialitäten zum Mittagsessen werden von uns zur Verfügung gestellt und sind für alle frei. Spenden und Unterstützungen sind freiwillig und herzlich willkommen.

Die gesammelten Spendengelder für die Flüchtlinge aus Syrien werden von der Pagode Vien Giac an die entsprechenden karitativen Organisationen überwiesen. Sollten Sie nicht dabei sein können, aber helfen wollen, könnten Sie Ihre Spende an die Pagode Vien Giac auf das folgende Konto überweisen:

Congregation d. Verein. Vietn. Buddh. Kirche e.V.
BIC: DEUTDEDBHAN
IBAN: DE22 2507 0024 0870 1633 00
Verwendungszweck: Für Flüchtlinge aus Syrien

Danh sách Ân nhân đóng góp cứu trợ người tị nạn từ Syrien
(Bữa cơm từ thiện : Chi Hội Phật tử Hannover và Vpc. & GĐPT Tâm Minh)

STT | Datum | Tên | Pháp Danh | Betrag | Thuộc đơn vị

1 11.10.2015 Đỗ Thị Cúc Thiện Hương 10,00 € Hildesheim
2 11.10.2015 Nguyễn Thúy Hồng Diệu Nga 150,00 € Göttingen
3 11.10.2015 bác Thiện Thọ 50,00 € Karlsruhe
4 11.10.2015 Võ Thị Thu Mai 30,00 € Göttingen
5 11.10.2015 gđ. Trần Mạnh Thắng Thiện Đạt 200,00 € Hildesheim
6 11.10.2015 gđ. Lý 20,00 € Hannover
7 11.10.2015 Cô Lan Restaurant Hannover 20,00 € Hannover
8 11.10.2015 Thiện Tuệ 20,00 € Hannover
9 11.10.2015 Hương Linh ký tự Chùa VG 50,00 €
10 11.10.2015 Như Thân Hà Phước 20,00 € Hannover
11 11.10.2015 gđ. Phạm Văn Tuấn Thiện Hà 25,00 € Hildesheim
12 11.10.2015 Võ Phước Lầu 20,00 € Hannover
13 11.10.2015 Dũng Thiện Trí 5,00 € Hannover
14 11.10.2015 Thầy Thích Hạnh Luận 50,00 € Chùa Viên Giác
15 11.10.2015 gđ. Đồng Thức 50,00 € Hannover
16 11.10.2015 Jan Ngo 10,00 € Hannover
17 11.10.2015 gđ. Quảng Quý 50,00 € Hannover
18 11.10.2015 Ha, Teng Choong & Lam Lai Chun 20,00 € Hannover
19 11.10.2015 Tsang, Kit Man 10,00 € Hannover
20 11.10.2015 Nguyễn Thị Mai Giác An 10,00 € Hannover
21 11.10.2015 Dương Thị Út Đồng Kim 20,00 € Hannover
22 11.10.2015 Trần Minh Nhuận Đồng Tâm 10,00 € Hannover
23 11.10.2015 Ngụy Minh Thúy Đồng Kim 20,00 € Hannover
24 11.10.2015 Đỗ Thái Bằng Thiện Hửu 50,00 € Hannover
25 11.10.2015 bác Thị Tâm 30,00 € Hannover
26 11.10.2015 Lâm Thị Huệ Đồng Hoa 20,00 € Hannover
27 11.10.2015 Trần Minh Ngọc Đồng Bảo 20,00 € Hannover
28 11.10.2015 Mã Lệ Tuyết Đồng Vân 20,00 € Hannover
29 11.10.2015 gđ. Thiện Học 50,00 € Hannover
30 11.10.2015 Phương 10,00 € Göttingen
31 11.10.2015 Mỹ Sang 5,00 € Göttingen
32 11.10.2015 Mỹ Nhàn 5,00 € Göttingen
33 11.10.2015 Linda Trần Đồng Hạnh 5,00 € Hannover
34 11.10.2015 Benny Trần Đồng Đức 5,00 € Hannover
35 11.10.2015 gđ. chị Thu & anh Tứ 20,00 € Hannover
36 11.10.2015 gđ. Phạm Văn Sơn Thiện Hà 50,00 € Hannover
37 11.10.2015 chị Song Anh 50,00 € Hannover
38 11.10.2015 Trần Thu Hương 50,00 € Hannover
39 11.10.2015 Trần Ngọc Nga 50,00 € Hannover
40 11.10.2015 Trần Ngọc Liên 20,00 € Hannover
41 11.10.2015 Trần Duyệt Khánh 20,00 € Hannover
42 11.10.2015 Trần Mỹ Linh 5,00 € Göttingen
43 11.10.2015 Kevin Đoàn Đồng Tuệ 100,00 € Barsinghausen
44 11.10.2015 Nguyễn Thị Thanh Xoan 20,00 € Hildesheim
45 11.10.2015 Phạm Thị Thủy Đồng Huệ 20,00 € Hildesheim
46 11.10.2015 Trương Thị Diệu Phương Tâm Thảo 20,00 € Hannover
47 11.10.2015 Lý Lê Hiếu Đồng Thuận 10,00 € Hannover
48 11.10.2015 Nguyễn Thúy Nga Đồng Vân 150,00 € Barsinghausen
49 11.10.2015 Đặng Thị Hương 20,00 € Laatzen
50 11.10.2015 Sư Cô Hạnh Bình 100,00 € Chùa Viên Giác
51 11.10.2015 Đội lân GĐPT Tâm Minh 35,00 €
52 11.10.2015 Đặng Thị Hằng Teickner 20,00 € Langenhagen
53 11.10.2015 Trần Minh Tuấn 50,00 € Hannover
54 11.10.2015 Thầy Thích Hạnh Thức 100,00 € Chùa Viên Giác
55 11.10.2015 Thầy Thích Hạnh Bổn 100,00 € Chùa Viên Giác
56 11.10.2015 gđ. Đồng Liên & Đồng Thiện 20,00 € Bremen
57 11.10.2015 bác Quảng Ngộ & Diệu Hiền 100,00 € Hannover
58 11.10.2015 Vinh & Tâm 20,00 € Hannover
59 11.10.2015 Hugo 20,00 € Hannover
60 11.10.2015 Đồng Viên 20,00 € Hannover
61 11.10.2015 Đặng Thị Minh Đồng Nguyên 10,00 € Hannover
62 11.10.2015 Trần Minh Hon 20,00 € Göttingen
63 11.10.2015 Helmut Seidel 50,00 € Laatzen
64 11.10.2015 Đặng Ngọc Quyển 20,00 € Hannover
65 11.10.2015 Tiến Diệu Cần 20,00 € Hannover
66 11.10.2015 Sư Cô Hạnh Ân 100,00 € Chùa Viên Giác
67 11.10.2015 Ẩn Danh 10,00 €
68 11.10.2015 Ẩn Danh 10,00 €
69 11.10.2015 Thùng ủng hộ cứu trợ 448,00 €
Tổng cộng quyên góp được 2.968,00 €

Số tiền 2.968,–Euro Thầy Hạnh Bổn đã chuyển vào Konto của Hội Từ Thiện Aktion Deutschland Hilft.

Xem (96)