» » » Bữa cơm từ thiện cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal

Bữa cơm từ thiện cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal

Xem (83)

spenden-fur_cnv
Vui lòng bấm vào đây để xem nội dung bài viết!

 

Danh sách Ân nhân đóng góp cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal

Số TT Ngày Họ Tên Nơi Trú Số Tiền
1 02.05.2015 Thiện Chánh Seewald, Mike Hannover 50
2 03.05.2015 Diệu Phẩm Ngụy Nhật Thử Chi Hội Hannover 20
3 03.05.2015 Diệu Loan Nguyễn Thị Thanh Xoan Chi Hội Hannover 50
4 03.05.2015 Đồng Huệ Phạm Thị Thủy Chi Hội Hannover 20
5 03.05.2015 Phạm Thị Thúy Chi Hội Hannover 20
6 03.05.2015 Thiện Phú Lê Bích Lan Chi Hội Hannover 50
7 03.05.2015 Cô Thu & Chú Tứ Chi Hội Hannover 30
8 03.05.2015 Cô Phương & Chú Nam Chi Hội Hannover 20
9 03.05.2015 Thiện Nhật Phạm Thị Thùy Nga GĐPT Tâm Minh 20
10 03.05.2015 Thiện Hà Phạm Văn Tuấn GĐPT Tâm Minh 10
11 03.05.2015 Nguyên Thảo Phạm Nguyễn Thị Lan Phương GĐPT Tâm Minh 10
12 03.05.2015 Thiện Bảo Nho GĐPT Tâm Minh 5
13 03.05.2015 Thiện Hiếu Lê GĐPT Tâm Minh 5
14 03.05.2015 Đồng Nhi Na GĐPT Tâm Minh 5
15 03.05.2015 Đồng Bảo Lê Thanh Tùng GĐPT Tâm Minh 10
16 03.05.2015 Đồng Thuận Lý Lê Hiếu GĐPT Tâm Minh 10
17 03.05.2015 Đồng Quang Đỗ Khải GĐPT Tâm Minh 10
18 03.05.2015 Đồng Thức Phạm Anh Duy GĐPT Tâm Minh 2
19 03.05.2015 Đồng Phục Phạm Kiều Chinh GĐPT Tâm Minh 2
20 03.05.2015 Đồng Nguyên Phan Linda Trinh GĐPT Tâm Minh 2,5
21 03.05.2015 Đồng Anh Phạm Ngọc Trâm GĐPT Tâm Minh 5
22 03.05.2015 Đồng Châu Nguyễn Trà My GĐPT Tâm Minh 5
23 03.05.2015 Đồng Huệ Bùi Vi Anh GĐPT Tâm Minh 4
24 03.05.2015 Nguyễn Lotus Phương Anh GĐPT Tâm Minh 20
25 03.05.2015 Đồng Đồng Đồng Yến Nhi GĐPT Tâm Minh 3
26 03.05.2015 Đức Anh David GĐPT Tâm Minh 3
27 03.05.2015 Đồng Hòa Nguyễn Hoàng Nam GĐPT Tâm Minh 5
28 03.05.2015 Diệu Lý Haag Thị Bích Thủy GĐPT Tâm Minh 10
29 04.05.2015 GĐPT Minh Hải & Liên Hoa Thắng Hội & các chị làm vườn bông 820
30 04.05.2015 Quảng Trí Huỳnh Thế Hùng GĐPT Pháp Quang 20
31 05.05.2015 Đồng Liên Kim Hoa GĐPT Chánh Giác 20
32 05.05.2015 Đồng Chi Nguyễn Thị Mai GĐPT Chánh Giác 20
33 05.05.2015 Đồng Nhã Trầm Linh Phụng GĐPT Chánh Giác 200
34 05.05.2015 Đồng Hiếu Trầm Thiên Phụng GĐPT Chánh Giác 10
35 05.05.2015 Trầm Thị Muổi GĐPT Chánh Giác 100
36 06.05.2015 Lưu Văn Niêm Wardenburg 25
37 07.05.2015 Bác Viên Tuyết La atzen 50
38 07.05.2015 Đồng Vinh 20
39 07.05.2015 Gđ. Nam Phương Hannover 10
40 07.05.2015 Sơn Pd Phúc Cao 20
41 07.05.2015 Thùng cứu trợ giúp nạn động đất Nepal 1110,5
42 07.05.2015 Trịnh 20
43 07.05.2015 Uyên Hildesheim 20
44 07.05.2015 Viễn Văn Hảo 20
45 08.05.2015 Diệu Hạnh Nguyễn Vũ Thị Đức Ingolstadt 50
46 08.05.2015 Diệu Nghiêm Lê Thanh Sương Mannheim 60
47 08.05.2015 Huệ Ngọc Lê Thanh Hoa Mannheim 50
48 08.05.2015 Huyền Ánh Diệp Khị Khá Mannheim 50
49 08.05.2015 Võ Hương 50
50 11.05.2015 Đồng Lạc Nguyễn Hùng Anh Ibbenbüren 20
51 11.05.2015 Nguyễn Quốc Cương 50
52 11.05.2015 Trịnh Thị Hoài Thu (HHHL Nhật Quy) Oberhausen 20
53 11.05.2015 Nguyên Mãn Nguyễn Đình Hưng GĐPT Đức Quốc 50
54 12.05.2015 Đồng Phước Nguyễn Thị Phụng 20
55 12.05.2015 Lương Thị Duyên 20
56 13.05.2015 HL Lý Tấn Vạng & Hà Thị Kim Xuyến Krefeld 1500
57 14.05.2015 Trần Thị Mỹ Châu 50
58 14.05.2015 Thiện Hậu Bùi Việt Anh GĐPT Tâm Minh 5
59 15.05.2015 Lý Thị Kim Huê France 100
60 15.05.2015 Thiện Tịnh Trần Thị Mai Loan GĐPT Chánh Giác 50
61 17.05.2015 Ô Thị Hai Pd Ngọc Bình Meppen 50
62 17.05.2015 Alexandra Spek 15
63 17.05.2015 Ẩn danh Hannover 20
64 17.05.2015 Andre Schober Hannover 15
65 17.05.2015 Annegret Benthe 20
66 17.05.2015 Bác Giang Hạnh, Bác Hôm Vinh, Bác Hải Vân, Bác Hưng Bảo, Bình Doanh, Chính, Thơm, Bình, Liên, Dung Vinh, Hà Hùng, Lê Vi, Lan, Phương Long, Hà My, Thảo My và Đồng Bạch 600
67 17.05.2015 Bác Sáu Trinh Pd Diệu Tuyết Heilbronn 10
68 17.05.2015 Borches, Barbara Hannover 10
69 17.05.2015 Cao Thị Hằng Hannover 50
70 17.05.2015 Charleen Dickehut Bremen 5
71 17.05.2015 Châu Thị Cúc 30
72 17.05.2015 Cheng Kitman Hannover 10
73 17.05.2015 Cô Thích Thông Triêm 100
74 17.05.2015 Đàm Thị Kim Thu 50
75 17.05.2015 Đặng Thị Hằng & Dietrich Teickner Hannover 30
76 17.05.2015 Danny Bùi Hannover 5
77 17.05.2015 Dietrich Teickner & Đặng Thị Hằng 50
78 17.05.2015 Diệu Cần Nguyễn Thị Tiến Hannover 20
79 17.05.2015 Diệu Hòa Trần Thị Hiền 20
80 17.05.2015 Diệu Nga Nguyễn Thúy Hồng Göttingen 400
81 17.05.2015 Diệu Nghĩa Nguyễn Tuyết Nga Hannover 10
82 17.05.2015 Diệu Nghiêm Trần Thúy Hạnh 10
83 17.05.2015 Diệu Sơn Bremen 15
84 17.05.2015 Diệu Thọ Trương Thị Điệp Việt Nam 50
85 17.05.2015 Đồng Bảo Ngô Thị Biểu 100
86 17.05.2015 Đồng Duyên Châu Uyên Vy GĐPT Tâm Minh 5
87 17.05.2015 Đồng Hân Nguyễn Thị Huệ 11
88 17.05.2015 Đồng Hòa Đỗ Thái An GĐPT Tâm Minh 10
89 17.05.2015 Đồng Huệ Nguyễn Thị Lài 50
90 17.05.2015 Đồng Hy Hannover 20
91 17.05.2015 Đồng Kim Ngụy Minh Thúy 20
92 17.05.2015 Đồng Kim Nguyễn Tuyết Trinh & Quảng Hoa, Nguyễn Thị Mai Anh 100
93 17.05.2015 Đồng Liên Dương Maria Lan GĐPT Tâm Minh 4
94 17.05.2015 Đồng Liên Hồ Thị Ngoan 50
95 17.05.2015 Đồng Quang Châu Đan Huy GĐPT Tâm Minh 5
96 17.05.2015 Đồng Tâm 10
97 17.05.2015 Đồng Thuận Vũ Như Hằng 30
98 17.05.2015 Đồng Thức Lê Hồng Tâm Hannover 50
99 17.05.2015 Đồng Vân Nguyễn Thúy Nga 150
100 17.05.2015 Dương Kim Ngân 10
101 17.05.2015 Florian Leisner Hannover 10
102 17.05.2015 Gđ. Bodhy Chay Hannover 50
103 17.05.2015 Gđ. Diệu Nguyệt Hoàng Thị Nga 30
104 17.05.2015 Gđ. Nam Thắng 50
105 17.05.2015 Gđ. Nguyễn Hữu Long & Vũ Thị Hường 20
106 17.05.2015 Gđ. Nguyên Trí, NguyênTuệ, Thiện Trang GĐPT Tâm Minh 200
107 17.05.2015 Gđ. Thiện Đạt Trần Mạnh Thắng Hildesheim 200
108 17.05.2015 Gđ. Thiện Hữu Đỗ Thái Bằng 100
109 17.05.2015 Gđ. Tran 300
110 17.05.2015 GĐPT Tâm Minh Hannover 50
111 17.05.2015 Geschäftsleute e.V. c/o Michael Kellner Hannover 100
112 17.05.2015 Giác An Nguyễn Thị Mạc 10
113 17.05.2015 Gordana Petkovic con Cafe & Bar Celona Hannover 100
114 17.05.2015 Großmann, Thomas Hannover 30
115 17.05.2015 Ha, Teng Cheng Hannover 50
116 17.05.2015 Hatto & Babette Benthe 50
117 17.05.2015 Hoàng Mạnh Quỳnh 15
118 17.05.2015 Hoàng Minh Tiến 15
119 17.05.2015 Hoàng Quân 15
120 17.05.2015 Hoàng Việt, Hoàng Nam & Họa Mi Benthe 30
121 17.05.2015 Hoffmann Andrea 20
122 17.05.2015 Hứa Ngụy Thu Ngọc & Hứa Thành Hưng Oldenburg 50
123 17.05.2015 Kevin Pd Đồng Tuệ 53
124 17.05.2015 Khụ 10
125 17.05.2015 Klein Mechthild 20
126 17.05.2015 Künneke, Thùy Linh Hannover 10
127 17.05.2015 Lan Anh Bremen 10
128 17.05.2015 Lê Thị La 20
129 17.05.2015 Lê Tuyết Lụa 130
130 17.05.2015 Liên Hạnh Hồ Thị Lan 20
131 17.05.2015 Lữ Thị Mỹ Hạnh 10
132 17.05.2015 Lucas Bremen 5
133 17.05.2015 Lương Thị Hồng & Khanh Langenhagen 40
134 17.05.2015 Lưu Anh 20
135 17.05.2015 Lưu Xuân Cường Berlin 20
136 17.05.2015 Martina Baily 6
137 17.05.2015 Mayleen Dickehut Bremen 5
138 17.05.2015 Ngô Thị Huê 30
139 17.05.2015 Ngọc Diệp Nguyễn Thị Kim Chi 100
140 17.05.2015 Ngụy Sơn Hùng 10
141 17.05.2015 Nguyên Hồng 20
142 17.05.2015 Nguyễn Kim Hoàng 20
143 17.05.2015 Nguyễn Lisa & Rose 10
144 17.05.2015 Nguyễn Phan Khoa & Nguyễn Phan Anh – Restaurant An Nam Wolfsburg 100
145 17.05.2015 Nguyên Tac Dußlingen 10
146 17.05.2015 Nguyễn Thị Chuyên 20
147 17.05.2015 Nguyễn Thị Kim Thêu 50
148 17.05.2015 Nguyễn Thị Phương 10
149 17.05.2015 Nguyễn Thiện Hân 10
150 17.05.2015 Nguyễn Thúy Ngàn 10
151 17.05.2015 Nguyễn Trọng Vinh 20
152 17.05.2015 Nguyễn Văn An Bremen 5
153 17.05.2015 Như Thân Hà Phước Nhuận Hannover 30
154 17.05.2015 Ostermann Volker 100
155 17.05.2015 Phạm Thị Phương 50
156 17.05.2015 Phạm Thị Tâm 30
157 17.05.2015 Phan Thị Vỵ 50
158 17.05.2015 Philip Bùi Hannover 5
159 17.05.2015 Quảng Ngộ & Diệu Hiền 100
160 17.05.2015 Restaurant Loving Hut Hannover 300
161 17.05.2015 Schulze, Inge Benthe 10
162 17.05.2015 Sophie Scheel 24
163 17.05.2015 Sư Cô Thích Nữ Thông Chân Chùa Viên Giác 50
164 17.05.2015 Tạ Thị Loan 20
165 17.05.2015 Tâm Thảo TrươngThị Diệu Phương GĐPT Tâm Minh 20
166 17.05.2015 Thái Hoàng & Lisa Hannover 20
167 17.05.2015 Thanh Hòa Trần Thị Thắm 100
168 17.05.2015 Thầy Thích Hạnh Bổn Chùa Viên Giác 100
169 17.05.2015 Thầy Thích Hạnh Luận Chùa Viên Giác 100
170 17.05.2015 Thầy Thích Hạnh Lý Chùa Viên Giác 100
171 17.05.2015 Thị Chơn & Thiện Liên và Tâm Hữu Hannover 80
172 17.05.2015 Thị Hạnh Tôn Thị Thu Mỹ Göttingen 50
173 17.05.2015 Thích Thông Triển 84,38
174 17.05.2015 Thiện An & Thanh Tuyết 20
175 17.05.2015 Thiện Bạch Phạm Thị Bích Ngọc GĐPT Tâm Minh 20
176 17.05.2015 Thiện Giới Phạm Quỳnh Hương GĐPT Tâm Minh 5
177 17.05.2015 Thiện Học Trần Thanh Pháp Hannover 50
178 17.05.2015 Thiện Huệ Lê Văn Mỹ Karlsruhe 100
179 17.05.2015 Thiện Hương Đỗ Thị Cúc Hildesheim 20
180 17.05.2015 Thiện Luận Hà Phước Minh Thảo Hannover 10
181 17.05.2015 Thiện Lý Phạm Quỳnh Hoa GĐPT Tâm Minh 5
182 17.05.2015 Thiện Thành Lê Văn Tâm 20
183 17.05.2015 Thiện Thảo Bùi Thị Bích Thuận Hannover 50
184 17.05.2015 Thiện Trí 10
185 17.05.2015 Thiện Trí Phạm Văn Dũng Hildesheim 20
186 17.05.2015 Thiện Ý Lê Thị Tỳ Hannover 92,12
187 17.05.2015 Thiị Thơ 20
188 17.05.2015 Thiím Bảy Bremen 10
189 17.05.2015 Thím Năm Hùng Hannover 20
190 17.05.2015 Thomas Wagner 10
191 17.05.2015 Thu Hương & Thu Hà 20
192 17.05.2015 Tịnh Sơn Bremen 5
193 17.05.2015 Trà My, Thảo My, Hà My Hannover 30
194 17.05.2015 Trần Lưu Hương 50
195 17.05.2015 Trần Như Anh Tuấn Hannover 50
196 17.05.2015 Trần Như Sơn Hannover 50
197 17.05.2015 Trần Thị Chiêu Bremen 5
198 17.05.2015 Trần Thị Nga Hannover 20
199 17.05.2015 Trương Thị Mạnh Pd Trung Ngọc France 50
200 17.05.2015 Võ Thị Hai Bremen 10
201 18.05.2015 Cẩn Ngọc Trương Thị Lẹ (HHHL Dương Sang Pd Đồng Tâm Helmstedt 50
202 18.05.2015 Dienemann Joachim 100
203 18.05.2015 Reese Uwe 300
204 18.05.2015 Trần Nam Kiên 12
205 18.05.2015 Nguyễn Hải Nam và các bạn ở Norden GĐPT Minh Hải 50
206 19.05.2015 Gđ. Trần Văn Các Bremen 50
207 19.05.2015 Uông Minh Trung Laatzen 30
208 29.05.2015 Mario Wötzel Hannover 20
209 21.05.2015 Ngọc Tâm Tạ Thị Hường Westerstede 10
210 21.05.2015 Thiện Hiếu Nguyễn Quang Nghĩa Bremen 100
211 23.05.2015 Gđ. Nguyễn Minh Hải Delmenhorst 50
212 25.05.2015 Dr. Andrea Hoffmann 100
213 25.05.2015 Nguyễn Thị Khánh Lan & Nguyễn Thị Khánh Tuyết 150
214 25.05.2015 Nguyễn Thúy Hà 200
215 25.05.2015 Nguyễn Tuyết Nga 100
216 27.05.2015 Phi Yến T. Nguyen-Tuong USA 450,21
217 28.05.2015 Cô Hạnh Ngộ Chùa Viên Giác 10
218 28.05.2015 Duerschner Annette 100
219 28.05.2015 Hứa Hiền Mönchengladbach 10
220 28.05.2015 Matthias Moennecke 20
221 31.05.2015 Lê Thị Oanh Hildesheim 20
222 31.05.2015 Hoằng Tùng Võ Quang Châu GĐPT Chánh Dũng 50
223 31.05.2015 Ngô Mạnh Đức GĐPT Chánh Dũng 50
224 31.05.2015 Từ Chi Hồ Thị Kim Hạnh GĐPT Chánh Dũng 20
225 31.05.2015 Cô Tâm GĐPT Chánh Dũng 50
226 31.05.2015 Thùy Dương GĐPT Chánh Dũng 20
227 31.05.2015 Từ Lạc Hồ Thị Kim Loan GĐPT Chánh Dũng 116
228 31.05.2015 Từ Phát Hồ Thị Thanh Bình GĐPT Chánh Dũng 50
229 31.05.2015 GĐPT Chánh Dũng 194
230 01.06.2015 Giang Siêu 100
231 02.06.2015 Chung Văn Tân & Frau Kiên 100
232 02.06.2015 Phạm Thị Mai & Minh Trương (GĐPT Đức Quốc cứu trợ động đất Nepal) 2441,5
233 09.06.2015 Thiện Bạch Đào Thị Chúc Trier 30
234 09.06.2015 Tôn Thị Bích & Tôn Mỹ Lệ 50
235 10.06.2015 Henriette Weishaupt 200
236 11.06.2015 Gđ. Thiện Thủy, Đồng Ngọc, Huệ Thanh (Ehrmann Vũ H.) 600
237 18.06.2015 Đào Thị Ngọc Stuttgart 50
238 23.06.2015 Lý Kiến Cường & Huỳnh Thị Yến Saarbrücken 50
239 27.06.2015 Nguyễn Thị Thanh Wilhelmshaven 10
240 29.06.2015 Võ Hồng Hà Hamburg 200
241 01.07.2015 Diệp Thị Son Aalen 20
242 14.07.2015 Tische Gem. Hh e.V. Vietna -Chùa Bảo Quang (động đất Nepal) 5000
243 01.08.2015 Phúc Phái & Diệu Sáu Nürnberg 50
244 27.08.2015 Võ Thị Nga Pd Quảng Diệu USA 420,34
245 29.08.2015 Gđ. Bathke Gießen 50
246 29.08.2015 Lữ Trung Cang Barntrup 50
247 29.08.2015 Nguyễn Thị Liễu 20

Summe: 23.605,55 €

Xem (83)