» » Truy điệu và tri ơn Dr. Ernst Albrecht (06.04.2015)

Truy điệu và tri ơn Dr. Ernst Albrecht (06.04.2015)

Xem (40)

Truy điệu và tri ơn Dr. Ernst Albrecht 0604201504
Thầy Thích Hạnh Bổn, chùa Viên Giác

Thầy Thích Hạnh Bổn và một số anh chị em trong Gia Đình Phật Tử chùa Viên Giác đã đến tham dự và tụng kinh trong buổi lễ truy điệu và tri ơn Dr. Ernst Albrecht vừa qua tại Burgdorf.

Buổi lễ đã diễn ra thật tốt đẹp, những lời kinh cầu nguyện đã làm bà bộ trưởng Von der Leyen và gia đình Dr. Albrecht cảm động.

Xem (40)