» » Tranh Phật và Bồ Tát

Tranh Phật và Bồ Tát

Mục Tàng Kinh Các | 0
A Di Đà Kinh
Tranh: Kinh A Di Đà.
Meister der Nalanda
Chư Tổ [Nalanda]
Thất Phật
Thất Phật

men-quang-minh-siddham

Download hình Mền Quang Minh về (bấm lên hình, phóng lớn và lưu lại), sau đó mang đi in trên vải trắng tại các tiệm in màu khổ lớn. Có thể xếp mền để sẵn trên bàn thờ và dùng để đắp cho người quá vãng khi cần. Các thần chú trên mền gồm: 1) Quang Minh Chân Ngôn 2) A Di Đà Pháp Đàn 3) Đại Tùy Cầu Đà La Ni

Nguồn kinhmatgiao.wordpress.com

2019 Tổng số lượt xem 4 lượt xem ngày hôm nay