• viengiac-pagode-6
  • viengiac-pagode-15

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

Chùa Viên Giác trân trọng thông báo đến quý Đạo Hữu & Phật Tử về việc thay đổi số Konto của Chùa Viên Giác và của Giáo Hội.

Kính thưa Quý vị,

Kể từ tháng 6 năm 2018 số Konto của Chùa Viên Giác 8703449 và của Giáo Hội 8701633 nơi Deutsche Bank Hannover không còn sử dụng nữa.

Kính xin Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử vui lòng chuyển vào số Konto mới kể từ nay (bắt đầu từ tháng 5 năm 2018) như sau:

Sparkasse.svg (Small)Congregation d.Verein.Vietn.Buddhist.Kirche Abteilung i.d.
Sparkasse Hannover
Konto Nr. 910 4030 66
BIC: SPKHDE2HXXX.
IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66

Ngoài ra cũng xin Quý Đạo Hữu & Phật Tử cúng dường định kỳ hằng tháng cho Chùa Viên Giác từ lâu nay, xin quý vị vui lòng đến Ngân Hàng của mình hủy bỏ hợp đồng cũ và chuyển số tiền định kỳ hằng tháng ấy vào số Konto mới của Chùa như trên.

Ngôi Chùa Viên Giác tại Hannover lâu nay vững vàng và phát triển mạnh mẽ được như thế là nhờ sự hỗ trợ lâu dài của quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đồng thời cầu chúc quý vị và gia đình được vạn sự hanh thông, kiết tường như ý.

Thích Hạnh Bổn
Quyền Trụ Trì Chùa Viên Giác

Lễ Hội Quán Âm và Đại Lễ Vu Lan (24-26.08.2018)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni
Kính thưa quý nhân sĩ trí thức nam nữ Phật tử

Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), thuật lại rằng : có thiên tử bạch hỏi đức Phật : làm sao để được vận may (mangala), và Đức Phật dạy cho 38 điều phải làm để được may mắn và một trong những điều ấy là : "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối thượng."

Xem tiếp

BÀI MỚI NHẤT

Kinh Phật Danh (Quyển 9)
|

Nam-mô Phục Hữu Thi-khí Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Tối Hậu Thích-ca Mâu-ni Phật. Trong đại a-tăng-kỳ kiếp thứ … >>>

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018

Gồm: Ba Kinh Tịnh Độ - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Mối tơ vương của Huyền Trân Công Chúa.

Kệ hồi hướng: