• viengiac-pagode-6
  • viengiac-pagode-15
273670 Tổng số lượt xem 124 lượt xem ngày hôm nay
Phật Sự Tháng 11 năm 2017
5.11.2017 (Chủ nhật): Huân tu tại Saarbrücken (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Nhẫn). 11.-12.11.2017 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Nhẫn) 18.- 19.11.2017 (Thứ bảy - Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Nhẫn). 25.- 26.11.2017 (Thứ bảy - Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp (HT. Phương Trượng).