• viengiac-pagode-6
  • viengiac-pagode-15

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

Chùa Viên Giác trân trọng thông báo đến quý Đạo Hữu & Phật Tử về việc thay đổi số Konto của Chùa Viên Giác và của Giáo Hội.

Kính thưa Quý vị,

Kể từ tháng 6 năm 2018 số Konto của Chùa Viên Giác 8703449 và của Giáo Hội 8701633 nơi Deutsche Bank Hannover không còn sử dụng nữa.

Kính xin Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử vui lòng chuyển vào số Konto mới kể từ nay (bắt đầu từ tháng 5 năm 2018) như sau:

Sparkasse.svg (Small)Congregation d.Verein.Vietn.Buddhist.Kirche Abteilung i.d.
Sparkasse Hannover
Konto Nr. 910 4030 66
BIC: SPKHDE2HXXX.
IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66

Ngoài ra cũng xin Quý Đạo Hữu & Phật Tử cúng dường định kỳ hằng tháng cho Chùa Viên Giác từ lâu nay, xin quý vị vui lòng đến Ngân Hàng của mình hủy bỏ hợp đồng cũ và chuyển số tiền định kỳ hằng tháng ấy vào số Konto mới của Chùa như trên.

Ngôi Chùa Viên Giác tại Hannover lâu nay vững vàng và phát triển mạnh mẽ được như thế là nhờ sự hỗ trợ lâu dài của quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đồng thời cầu chúc quý vị và gia đình được vạn sự hanh thông, kiết tường như ý.

Thích Hạnh Bổn
Quyền Trụ Trì Chùa Viên Giác

Thông Báo Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn Kỳ Thứ 11)

THÔNG BÁO LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN KỲ THỨ 11) Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – tức Ngày Về Nguồn Kỳ Thứ 11 tại Chùa Khánh Anh Evry, từ ngày 27/9 đến 1/10/2018. Nhân dịp Chùa Khánh Anh Bagneux LỄ VU LAN BÁO HIẾU, chủ nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018 (tức ngày 30 tháng Bảy năm Mậu Tuất), sau lễ Vu Lan chùa Khánh Anh Bagneux, vào lúc 15 giờ 30 tại giảng đường Chùa Khánh Anh Evry, chúng con kính xin cung thỉnh Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch, Chư Tôn Đức Tăng Ni GHPGVNTN Âu Châu và xin kính mời bà con Phật tử Chùa Khánh Anh về tham dự buổi họp phân chia các Ban trong những những ngày Lễ Hiệp Kỵ, như Ban Tiếp Tân, Ban Vận Chuyển, Ban Trai Soạn… Kính mời Quý Ngài và bà con Phật tử về Chùa Khánh Anh Evry tham dự buổi họp đông đủ cho ngày Lễ Hiệp Kỵ được thập toàn viên mãn.
>>>

BÀI MỚI NHẤT

Kinh Phật Danh (Quyển 11)
|

Nam-mô Hy Thanh Phật. Nam-mô Công Ðức Ðức Phật. Nam-mô Thiệt Khứ Phật. Nam-mô Vô Chướng Trí Phật. Nam-mô Ðắc … >>>

Thập Chủng Trì Danh
|

Trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, có Mười … >>>

Kinh Phật Danh (Quyển 10)
|

Nam-mô Bất Giảm Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Ðộng Ni-tha Phật. Nam-mô Bách Công Ðức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tự … >>>

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Phiếu Ấn Tống Kinh Sách năm 2018

Gồm: Ba Kinh Tịnh Độ - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Mối tơ vương của Huyền Trân Công Chúa.

Kệ hồi hướng: